SIA MANGELBERG (turpmāk tekstā- TIC) apņemas saglabāt jūsu personīgo datu konfidencialitāti un nodrošināt jums pozitīvus iespaidus apmeklējot mūsu mājas lapu saņemt noderīgu un aktuālu informāciju. Šajā dokumentā aprakstītas personīgo datu apstrādes metodes, kuras ievēro TIC.

Personīgo datu apkopošana
Personīgie dati – tā ir jebkura informācija, kas paredzēta personības identificēšanai. Tie var būt: vārds, uzvārds, elektroniskā adrese, pasta vai jebkura cita faktiskā dzīvesvietas adrese, nodarbošanās veids, kā arī cita informācija, kas tiks pieprasīta pakalpojuma saņemšanai, produkcijas piegādei vai jūsu pieprasīto operāciju izpildīšanai.
Apkopojot jebkuru personīgo informāciju mūsu mājas lapā, TIC sniegs paskaidrojumus, kādiem mērķiem šī informācija nepieciešama.
Uzrādot mums savus personas datus, jūs varēsiet:
Parakstīties uz mūsu jaunumu saņemšanu;
Pieteikties dalībai kursā;
pieteikties vebināram;
Sazināties ar TIC, nosūtot privātu ziņu.
Personīgo datu izmantošana
Jūsu personas datus mēs izmantojam tikai tiem mērķiem, kas tiek norādīti apkopošanas brīdī.
Bez jūsu piekrišanas Jūsu personīgā informācija netiks izmantota citiem mērķiem.
Citas informācijas apkopošana (ne personas)
Atsevišķos gadījumos TIC var ievākt ne personas informāciju (demogrāfisko vai vispārīgo) ar cookie failu palīdzību, vai Web-skaitītāju vēstures žurnālu palīdzību.
Šī informācija nepieciešama, lai būtu iespējams labāk saprast mūsu lietotāju vajadzības un palielināt sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni.

Personas datu piegādāšana trešajām personām
Bez jūsu piekrišanas personas dati nekad netiks nodoti vai pārdoti, arī mārketinga nolūkos, trešajām personām.
Personas datu drošība
Personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, lietošanas un izpaušanas, TIC izmanto drošības tehnoloģiju, dažādas procedūras un organizatoriskos mērus. Mēs tiecamies aizsargāt jūsu personas datus, taču nevaram garantēt jūsu piegādātās informācijas drošību. Strādājot internetā iesakām izmantot visus personas datu drošības mērus. Bieži mainiet paroles, to izveidošanai izmantojiet burtu un ciparu savienojumus, izmantojiet aizsargātu brauzeru.
Cookie faili
TIC mājas lapā var tikt izmantoti Cookie faili. Lai gan vairums no tiem pieejami pat tad, ja brauzeri izslēgti, tomēr, ja cookie faili būs izslēgti, atsevišķas saites var aizliegt veikt noteiktas darbības.

Mēs izmantojam trešo personu pakalpojumus trafika monitoringam, statistiskajiem pētījumiem, reklāmai.
Mēs saglabājam tiesības ieslēgt Web-skaitītājus jaunumu izplatīšanas failos HTML, lai rastu iespēju reģistrēt atvērto vēstuļu skaitu (rakstu, publikāciju utt.)

Bērnu personas datu konfidencialitāte
TIC neievāc un neapkopo informāciju par personām, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu.
Ja mums kļūs zināms, ka mūsu sistēmā nonākuši personas dati par bērnu, kas jaunāks par 13 gadiem, tāda informācija tiks nekavējoties dzēsta.
TIC uzstājīgi iesaka vecākiem un aizbildņiem kontrolēt bērnu web-saišu izmantošanu.
Interneta saites TIC lietotājs, iesniedzot savus personas datus, piekrīt visai augšminētajai konfidencialitātes politikai.
Made on
Tilda